dsr-1 6.jpg
 

ADWISER håndterer all digital annonsering for hele Eie-kjeden.

Dette innebærer blant annet objektannonsering via Facebook og Instagram, samt banner-annonser og retargeting på nasjonale og regionale nettsteder. Annonseringen er datadrevet og kjører mot et publikum som har vist en tydelig digital adferd og interesse for bolig. 

ADWISER har i 2017 bidratt til å løfte antall besøk til eie.no med 305% og antall unike brukere med 231% sett opp mot 2016.